Skip navigation MENU

Nes Ammim

Nes Ammim is een christelijke kibboets in Israël.
Een teken van hoop, gericht op verbinden, werken en leren.

Open Vacatures Wonen & Werken

Nes Ammim Israël

Nes Ammim – een nieuw begin

Nes Ammim is een christelijke gemeenschap in het westen van Galilea in Israël. Het dorp is in 1963 gesticht door Nederlandse en Zwitserse christenen met steun van een Israëlische jood. Het doel van Nes Ammim was om na de Holocaust de relatie tussen christenen en het Joodse volk te herstellen; een nieuw begin op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de levensovertuiging van de ander. Het uitgangspunt daarbij was dat de wortels van het christendom in het jodendom liggen.

Verbinden, werken en leren

Een tweede belangrijke doelstelling van de oprichters was het leveren van een praktische bijdrage aan de opbouw en ontwikkeling van de staat Israël. Sinds de oprichting en tot op de dag van vandaag is Nes Ammim gericht op verbinden door de dialoog, werken en leren. Het dorp wordt bewoond door een internationale, christelijke gemeenschap van vrijwilligers, ondersteund door Europese kerken.

Een teken van hoop in Israël

Steun de plaats die mensen verbindt en nieuwe hoop geeft!

Nes Ammim – teken voor de volkeren

De naam Nes Ammim betekent ’teken (banier, vaandel) voor de volkeren’. De woorden komen uit het Bijbelboek Jesaja 11, vers 10; Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Deze naam is door de pioniers gekozen om idealen tot uitdrukking te brengen, waardoor ook de tegenwoordige gemeenschap nog steeds wordt geleid.

Leren en Dialoog – teken van hoop

Het ‘Centre of Learning and Dialogue’ en het ‘Huis van Gebed en Studie’ vormen het middelpunt van de ideologische activiteiten van Nes Ammim. Een plaats waar christenen willen leren van het Jodendom, waar dialoog plaatsvindt tussen joden en christenen, maar ook één van de weinige plekken in Israël waar joden en arabieren elkaar echt ontmoeten. Hoe ingewikkeld het nu ook lijkt, dialoog en echte ontmoetingen tussen mensen die samen willen leven is meer dan ooit nodig!

Nes Ammim vrijwilliger

 

 

 

Nes Ammim – gedragen door vrijwilligers

Sinds de oprichting in 1963 wordt het dorp gerund door vrijwilligers uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en en andere landen, die korte of langere tijd in het dorp wonen en werken. Een uitgelezen kans voor iedereen die interesse heeft in Israël, zich verbonden weet met de ideologie van Nes Ammim en houdt van een beetje avontuur! Lees hier meer over het vrijwilligerswerk voor jongeren, over het volwassenen- en seniorenprogramma, over een tussenjaar of werkvakantie.

Kerk en Israël

Nes Ammim heeft een aantal economische activiteiten zoals een goedlopend hotel en de verhuur van huizen, maar kan niet bestaan zonder de steun van donateurs en kerken. Kerken in Zwitserland, Duitsland en Nederland hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nes Ammim. Zo hebben de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerken zich ideologisch verbonden met Nes Ammim. Kerken en particulieren kunnen Nes Ammim steunen met giften.

Wonen en werken in Israël? Kom naar Nes Ammim! Contact