Skip navigation MENU

Nes Ammim in Israël steunen met een gift

Het dorp Nes Ammim in Israël ontplooit economische activiteiten en werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers, maar financiële steun, giften en donaties van particulieren en kerken zijn onmisbaar! Dit unieke project is een teken van hoop en vrede in het roerige Midden-Oosten.

Nes Ammim heeft een ANBI status; uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Vanaf € 25 per jaar ontvangt u ook het mooie Nes Ammim Magazine thuis.

Gebruik het formulier hieronder voor uw gift of neem contact op.

 

Bestemming van de donaties in Israël

Donaties voor dit unieke project in Israël worden gebruikt voor activiteiten die de dialoog tussen Joden en Christenen, maar ook tussen Joden en Arabieren bevorderen. Verder worden giften gebruikt voor onderhoud aan gebouwen en de aanschaf van duurdere zaken zoals een auto voor algemeen gebruik.